tìm từ bất kỳ, như là plopping:

1 definition by Malice000000000

 
1.
orbs lol. fyad - somethingawful.com
what is this orb shit? ORBS!
viết bởi Malice000000000 25 Tháng chín, 2008