tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Marcia Cave

 
1.
to act weird do crazy stuff act stupid
yo dat boi lunchin.
viết bởi Marcia Cave 24 Tháng mười, 2003