tìm từ bất kỳ, như là kappa:

1 definition by Mark EG

 
1.
Slang term for ecstacy.
"I need a garry to wake me up"
viết bởi Mark EG 17 Tháng mười, 2006