tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Mark Sanger

 
1.
Something that is insanely good.
A sickening performance.
viết bởi Mark Sanger 01 Tháng hai, 2005