tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by Marlon Wood

 
1.
1. Johan means to act super fly or cool.
Oh my god, look at that guy... He's such a johan!
viết bởi Marlon Wood 10 Tháng chín, 2007