tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Marsha Allen

 
1.
slang for "that is right"
Yeah, I know thaz rite.
Thaz rite, she betta walk away, son.
viết bởi Marsha Allen 16 Tháng mười một, 2007