106 definitions by Martin

to cruise, to ride. be a rider, a cruiser
"... 20 inch lorenzo, thats tha way I cruzzo..."
viết bởi Martin 25 Tháng ba, 2005
A shorter way of saying or spelling 'Crisps'
Can be used with words like Chris or Christian (Xian)
I'm a practicing Xian
I'm gonna get a bag of Xisps!
viết bởi Martin 15 Tháng ba, 2005
A euphemistic abbreviation of the (UK) slang phrase "the Dog's Bollocks", which expresses approval.
His new bicycle is the DB's!
(His new bicycle is the Dog's Bollocks)

meaning: "His new bicycle is superb!"
viết bởi Martin 18 Tháng mười một, 2004
A Oxnard Hardcore band.
Total Resistance is a NardCore band.
viết bởi martin 11 Tháng mười hai, 2003
coolness
that is so shibby
viết bởi Martin 30 Tháng chín, 2003
a guy who acts soppy in the sack
god that guy i had last nigth was such a wankweed!
viết bởi Martin 14 Tháng ba, 2003
a person who wanks over animal , usually named "james"
weeheee HORSES *wanks*
viết bởi Martin 09 Tháng tư, 2004

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×