tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Martnera

 
1.
Opponents on Farkle-Facebook who make vulgar sexual comments while playing.
viết bởi Martnera 24 Tháng chín, 2009