tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Marymuthajaysus

 
1.
A refuge for charmless women.
Feminism is a great way for charmless women to meet each other.
viết bởi Marymuthajaysus 25 Tháng năm, 2012