tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Mason Canadian

 
1.
Big ass mother fucking titties!!
"Damn man, those are some big knockers"

"Naw man! Them Thangs are KNOCK DADDYS!"
viết bởi Mason Canadian 29 Tháng mười, 2008