tìm từ bất kỳ, như là half chub:

1 definition by Master Bytr

 
1.
greassy sweat that builds between your nut sack and your thigh.
hey dude smell my honey mustard. yummy!
viết bởi Master Bytr 10 Tháng mười, 2004
15 16