3 definitions by Mathew Cunningham

Top Definition
A person who can be otherwise known as a Rat, Nark, or Tattle Tail. He/She suffer's the unfortunate proclivity towards debasing him/herself by engaging in sociatal suicide.
viết bởi Mathew Cunningham 02 Tháng tám, 2003
A uninteligent person, also can be a term of endearment.
Oh you little poopstain you.
Look at that poopstain, what a dork!
viết bởi Mathew Cunningham 08 Tháng năm, 2003
According to Gary, Jim Reddy is this...
Soooo, what does that make Gary?

Ooo, Ooo, I know, he's the asshole that leaked!

*Grinning*
viết bởi Mathew Cunningham 04 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×