tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Matt Belton

 
1.
a word used to describe a loner
'larrat mate' meaning on your own or loner.
viết bởi Matt Belton 22 Tháng mười một, 2006