tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Matt Cooke

 
1.
slang for sex or sexual acts, (casual sex)
did you really skromp that chick?
viết bởi Matt Cooke 19 Tháng tư, 2008