tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Matt Ginormo

 
1.
similar to something that's uber big

nimesh keeps complaining because according to him nicky g. is ginormous...
viết bởi Matt Ginormo 13 Tháng bảy, 2007