tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Matt Lehman

 
1.
An exlamation used to replace profanity, like darn or crap.
Criminey, that is one ugly baby.
viết bởi Matt Lehman 20 Tháng mười, 2006