tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Matt Vowles

 
1.
messed up
jacked up
that punk is being shisty today
viết bởi Matt Vowles 12 Tháng sáu, 2003