5 definitions by Matt_D

Top Definition
noun. A negative term synonymous with crap, shit, etc.
Sara: Dan did you remember to feed the Dog?

Dan: Ah, she-ite! I totally forgot.
viết bởi Matt_D 24 Tháng chín, 2006
"The Only Time Zone That Matters"

Used on the Internet in reference to EST (Eastern Standard Time)- The time zone used on the east coast of the U.S.
Mark: What time is the show on?
Rob: 9:00
Mark: 9:00... But what time zone?
Rob: 9:00 TOTZTM
viết bởi Matt_D 17 Tháng hai, 2008
An common misspelling of the word she-ite.

She-ite, noun. A negative term synonymous with crap, shit, etc.
Sara: Dan did you remember to feed the Dog?

Dan: Ah, shitte! I totally forgot.
viết bởi Matt_D 25 Tháng chín, 2006
Pronounced "She-Height" - A negative term synonymous with crap, shit, etc.
Sara: Dan did you remember to feed the dog?

Dan: Ah Shitte! I totally forgot.
viết bởi Matt_D 23 Tháng chín, 2006
An abbreviation for "I Eat Pieces Of Shit Like You For Breakfast".
Mike: You Suck.

Hank: IEPOSLYFB.

Mike: YEPOSFB?

Hank: ...no.
viết bởi Matt_D 20 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×