tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Matty 8

 
1.
a person who is being or acting like an idiot/ass
Man that kid is such a donkey.
viết bởi Matty 8 21 Tháng mười, 2007