tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Maverick1010101

 
1.
A hard drive with a lot of bad sectors.
That hard drive was a real clusterfuck!
viết bởi Maverick1010101 27 Tháng tám, 2009