tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Max Glenn-Davi

 
1.
A banana carved into a boat with wings.
Dude i made a bananaboat last night
Nice, is it yellow?
viết bởi Max Glenn-Davi 13 Tháng ba, 2008