tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Meekers897

 
1.
a fat person who is fantastic
My teacher is a boombastic.
viết bởi Meekers897 21 Tháng tư, 2009