tìm từ bất kỳ, như là sex:

2 definitions by Mega-nig

 
1.
A man who has balls but no dick.
Carlos can't fuck Carlita because hes just a semen tank.
viết bởi Mega-nig 19 Tháng năm, 2011
 
2.
A mega douche, who no one likes.
Man, that Kyle is definitely a spoeldouche.
viết bởi Mega-nig 19 Tháng năm, 2011