Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:

2 definitions by Methinator

 
1.
bum
Ass, butt, booty, gluteus maximus....
By George, what a big bum she has.
viết bởi Methinator 15 Tháng ba, 2004
787 486
 
2.
one who merfles. One who is involved with Merfle.
She is such a merfler.
viết bởi Methinator 02 Tháng mười một, 2003
6 2