tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Michael Howard

 
1.
A female with a large butt.
Damn you see her? She got a donk!
viết bởi Michael Howard 06 Tháng hai, 2008