tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Michael Sheridan

 
1.
A woman who excelles in school classes.
I tell you what that Tiffany is a real Shpiffshnur she'll go to harvard some day!
viết bởi Michael Sheridan 11 Tháng một, 2009