tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Michelle_____

 
1.
A winking guy giving you the bird
1: You smell
2: t(^_~t)
viết bởi Michelle_____ 03 Tháng ba, 2008