tìm từ bất kỳ, như là turnt:

1 definition by MickBe

 
1.
A mix of blue and purple.
She has a blurple dress.
viết bởi MickBe 09 Tháng chín, 2009