tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Mida Man

 
1.
possibly the hottest thing to booty dance to people clappin their hands.
Damn, u see guida, she definetly can work that ass....
viết bởi Mida Man 09 Tháng tư, 2003