3 definitions by Mike Breezy

Top Definition
A reply to people in agreement. Alternative form of saying yes.
Let's hit up the club tonight.
Mane dew.
Wanna go drink some brewsky's?
Mane dew.
#mane doe #no #hell no #mane dew #yes #hell yes
viết bởi Mike Breezy 07 Tháng mười hai, 2009
A reply to people in disagreement. Alternative form of saying no.
Can Christmas come any slower?
Mane dough.
You think that girl is sexy?
Mane dough.
#mane doe #no #hell no #mane dew #yes
viết bởi Mike Breezy 07 Tháng mười hai, 2009
A reply to someone who is constantly bitching or nagging.
Omg i hate going to class on mondays.
"Weeh, Weeh, Weeh"
All I'm hearing from you is "weeh"
#bitching #crying #complaining #weeeh #weeeeh
viết bởi Mike Breezy 07 Tháng mười hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×