2 definitions by MikeVonDike

Top Definition
B'ama is a really short way to say "But I'm going to"

Evolution:
1. But I'm going to...
2. But I'm gonna...
3. But I'ma...
4. B'ama!!
Hey, man! Long time, no see!
Oh, hi dude! I would love to talk to you, b'ama have to go now.
viết bởi MikeVonDike 11 Tháng hai, 2009
1. The best/really good
2. Another way of saying business. (it kinda rhymes)
1. Hey, how was that beef jerkey? It was the bee's knees.
2. Wuz crackin' Gs? And how is the bee's knees?
viết bởi MikeVonDike 11 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×