tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by Mikey Dubs

 
1.
Modification of "Byotch" or "Bitch"
"Come 'n get me yotch!"
"Damn, they some fly yotches up in nyah"
viết bởi Mikey Dubs 28 Tháng mười một, 2003