tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Mimi BB

 
1.
Fear of balloons
Jane has a fear of balloons, called Globophobia
viết bởi Mimi BB 27 Tháng tám, 2011