tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Mimykinz

 
1.
Just another word for great/ fantastic
Well that's just fandabydosey!
viết bởi Mimykinz 08 Tháng mười hai, 2007