tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Mirah-Laila

 
1.
Someone who is ugly as crap!
Yo Stephanie and Helen! Isn't That kid over there McGriddle?!
viết bởi Mirah-Laila 22 Tháng mười, 2010