tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Miss Cat

 
1.
a. something that is scientific.
b. something that is full of science.
a. "Look at the scientifical books"

b. "There are many scientifical facts to back this up."
viết bởi Miss Cat 10 Tháng bảy, 2007