tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Mitchelll

 
1.
to thrust forcefully with ones erect penis
I will cack joust you in the back
viết bởi Mitchelll 03 Tháng chín, 2006