tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Mix Club

 
1.
Very, very, very, shwasted.
Dude, when we finally left the bar last night i was so cratered.
viết bởi Mix Club 28 Tháng tư, 2011