tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Momby

 
1.
Short fo' Tesco's if it's in tha hood
Matt: Yo, you hustlin tonight?
Lozz: Nah, Graveshift
Matt: Coze?
Lozz: fo' sho!
viết bởi Momby 10 Tháng tư, 2005