tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by MonkeyMonkey

 
1.
meh
"You feel like seeing a movie?"
"Meh."
viết bởi MonkeyMonkey 25 Tháng tám, 2005