tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

1 definition by MonkeyMonkey

 
1.
meh
An expression of apathy.
"You feel like seeing a movie?"
"Meh."
viết bởi MonkeyMonkey 25 Tháng tám, 2005