tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Moo (:

 
1.
What Terrorists are commonly known to say.
ALLAHH DURKA DURKA
viết bởi Moo (: 10 Tháng bảy, 2008