tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by MoomooX5

 
1.
Cuddling whilst cooking
It was fun cookling before dinner last night
viết bởi MoomooX5 24 Tháng mười, 2012