tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by MotiG

 
1.
A place to plow pussy
Yo man i just plowed Rajs moms pussy down to middle earth. Holla!
viết bởi MotiG 08 Tháng một, 2007