tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Mr. Fisherman Beard

 
1.
The grimmest of the grim.
'Sweet jesus, did you just do a shit on my floor?! Dude, that is GROM!!!'
viết bởi Mr. Fisherman Beard 14 Tháng tư, 2013