2 definitions by Mr. Poe and Company

Top Definition
adj. - extraordinary; being more than great; used in the 70s to describe a potentially enjoyable situation; sarcastic response.
The disco is going to be super!
viết bởi Mr. Poe and Company 27 Tháng mười, 2010
adj. - describing something as being wonderful, enjoyable, or otherwise all around beneficial to one's existence.
Wow Batman, that blueberry pie was sublime.
viết bởi Mr. Poe and Company 26 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×