2 definitions by Mr. fluffoon

Top Definition
A beautiful word meaning something bizarre or cute in such a way that you want to scream and hug it until you call it a lalapatoot.
PERSON 1: Did you see that cute little llama?
Samuel: I did!!! What a lalapatoot!!!
viết bởi mr. fluffoon 18 Tháng một, 2012
When someone has dredlocks in their hur, and day look hawt!

Only da homies have Dreddyhur, and no one else. If you are hawt, you have Dreddyhur. That's all yo.
Woman on da street: Yo, dat hur is HAWT! weur can I get some brotha?

Dreddyhur man: Ayo, I can give you some of ma dreddyhur, den you guun be hawt!
viết bởi Mr. fluffoon 10 Tháng hai, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×