2 definitions by Mr.Cody

Top Definition
1.Maynus: One is/was a blood relative of the Maynus Clan of Minnesota/West Virginia.

2. A very schmexy man.
1. That kid over there, he's a Maynus

2. Hey Maynus, wanna catch a movie!
viết bởi Mr.Cody 23 Tháng tư, 2005
A crazy, liberal actress who enjoys sitting in people's laps, and purring, Java River, MPR, and a messy-haired Groothuis.
Jordan: Look, there goes a Hathaway, Cody, is it Philemon?
Cody: No, she's got cat-ears and a fancy dress on, it's Etty!
Yolanda: ET!!!!
Gentry: Let's throw rocks!
viết bởi Mr.Cody 24 Tháng tư, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×