tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Mr.MOA

 
1.
A really hot kid.
Man did you see that kiddifiddy?

Hell yeah she was banging bro!
viết bởi Mr.MOA 29 Tháng chín, 2009