tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Ms. Terry

 
1.
an utterly gorgeous, exoticly beautiful woman
Adrianna Lima is a bombshell!
viết bởi Ms. Terry 27 Tháng chín, 2006