tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Murasama

 
1.
A fighting top
The two children were avid Beyblade fans.
viết bởi Murasama 26 Tháng chín, 2003